5 feiten en fabels over dieselmotoren

Auto’s met dieselmotoren; er wordt veel over gezegd en geschreven. Tussen de vele verschillende meningen en verhalen is het lastig om voor uzelf te beslissen wat wel of niet waar is. Om het wat makkelijker te maken hierbij een aantal feiten en fabels. 

Fabel: alle diesels zijn vies en milieuonvriendelijk

Dit is beslist niet waar. De moderne euro6-diesels zijn veel schoner dan diesels van tien of twintig jaar oud. De uitstootwaarden zijn realistisch, omdat fabrikanten nu extra alert zijn op het opgeven van de juiste waarden, na het dieselschandaal en door de nieuwe Europese testmethoden. Daar komt bij dat diesels per definitie zuiniger zijn dan vergelijkbare benzineauto’s en dus veel minder CO2 uitstoten. Bij ‘schadelijk voor het milieu’ moet overigens onderscheid gemaakt worden tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering. 

Feit: de wegenbelasting op oude diesels wordt steeds hoger

Dat geldt de komende jaren alleen voor dieselauto’s zonder roetfilter. Voor deze dieselauto’s stijgt de motorrijtuigenbelasting in 2019 met 15%. Dit is inclusief het deel van de motorrijtuigenbelasting dat naar de provincie gaat (provinciale opcenten). Voor een gemiddelde dieselpersonenauto zonder roetfilter in de gewichtsklasse 1.350-1.450 kilo betekent dat een verhoging van €225 per jaar.  

Fabel: een diesel is alleen interessant bij meer dan 20.000 km per jaar

Daar is geen algemene uitspraak over te doen. Uiteindelijk maakt iedereen eigen afwegingen. Het is vooral belangrijk om voor uzelf een eerlijke rekensom te maken met kilometers op jaarbasis, brandstofprijs, restwaarde, afschrijving etc. Daarbij zijn altijd onzekere factoren, zoals restwaarde en afschrijving. Weet dat diesels wat goedkoper zijn dan voorheen en dat er goede deals te sluiten zijn. Dat levert een andere rekensom op dan als het gaat om het omslagpunt inzake de wegenbelasting. 

Feit: de prijs van diesels daalt

De prijs van dieselauto’s staat licht onder druk. Dat komt niet alleen door de imagoschade van de diesel, maar ook omdat er een groot aanbod is door de belastingvoordelen van enige jaren geleden. Ook is er relatief weinig vraag. Hoe de prijs zich verder ontwikkelt, is kijken in een glazen bol. Het is lastig precies te voorspellen hoe hard het gaat met de afschrijving van auto’s en zeker ook van diesels. Wie nu overweegt om een gebruikte dieselauto aan te schaffen, doet dat het beste met ‘gezond verstand’: hoe verhoudt de aanschafprijs zich tot de verwachte afschrijving van de auto? Hoe lang bent u van plan de auto te houden? Hoeveel kilometers maakt u gemiddeld? Feit is dat gebruikte diesels wat lager geprijsd zijn dan voorheen, wat interessante deals kan opleveren. 

Fabel: het einde van de diesel is nabij

Hier en daar wordt een spoedig einde van de diesel voorspeld. Maar er zijn ook partijen die denken dat het nog wel even gaat duren voordat de diesel afgeschreven is. Bijvoorbeeld omdat we voor beperken van de CO2-uitstoot de zuinige diesel hard nodig hebben en het echt nog even duurt voordat alle auto’s elektrisch zijn of op waterstof rijden. Als er een klimaatakkoord gesloten wordt in Den Haag dan rijdt naar verwachting in 2030 maximaal een vijfde van alle auto’s in Nederland elektrisch en/of op waterstof. In de nabije toekomst is er dus in elk geval nog ruimte voor de diesel. 

Conclusie

Kortom: maak voor uzelf een afweging, inclusief eerlijke rekensom. En daarbij zijn altijd onzekere factoren, zoals restwaarde en afschrijving. Weet dat diesels iets goedkoper zijn dan voorheen, dus dat er goede deals te sluiten zijn en dat dat een andere rekensom oplevert als het gaat om het omslagpunt inzake de wegenbelasting.  

Kom gerust langs en wij helpen u op weg!