Erkend Duurzaam

Mooren Auto is Erkend Duurzaam gecertificeerd. Dit certificaat wordt uitgereikt door BOVAG en toont aan dat wij duurzaam te werk gaan op alle gebieden van onze bedrijfsvoering.

Duurzame bedrijfsvoering

Wij vinden duurzaamheid belangrijk, in de breedste zin van het woord. Dit nemen wij mee in onze gehele bedrijfsvoering. Onze smeermiddelen en andere onbruikbare materialen op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. En dat wij bij een leverancier van groene stroom en zuinig omgaan met energie. Duurzaam betekent niet alleen denken aan het milieu. Er is ook aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. Goede arbeidsomstandigheden en het bieden van toekomstperspectieven zijn hier onderdeel van. Tot slot nemen wij maatschappelijke verantwoording door sponsoring van verschillende sportieve activiteiten.

Erkend Duurzaam-certificaat

Het Erkend Duurzaam-certificaat is een keurmerk voor en door de automotivebranche. Het is ontwikkeld door BOVAG en het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (ivDM). Het keurmerk zorgt voor een aantoonbare besparing, op afval- en energiekosten. Het voldoet aan de internationale richtlijnen van ISO 26000 en is daardoor een aantoonbaar bewijs voor MVO-beleid dat ook bij aanbestedingen en tenders vaak als voorwaarde wordt gesteld.